Pk Lên TV Cùng NhacMax Thiếu Lâm Nga My Võ Đang Dương Gia Đường Môn Cái Bang Ngũ Độc
1 2 3 4 5 6 7 8

Phần Thưởng - Hoàng Kim Lệnh Bài


Cách nhận giftcode và kích hoạt Lệnh bài hoàng kim:

· Điều Kiện nhận Code : Vào Link Sau  https://fb.watch/7fL9tgrgd5/ 

Và Tag 5 Cùng CHơi : nhận 1 code

Và Tag 10 Cùng CHơi : nhận 2 code

Chụp ảnh Màn hình(Có tag Bạn) rồi liên hệ Page để nhận code nhé.

·  Nhập giftcode Lệnh bài hoàng kim vào gmitem dòng 1, sau đó qua chị chủ phòng máy kích hoạt.

- Phần thưởng khi tham gia chương trình Lệnh Bài Hoàng Kim

Phần thưởng dành cho Thiếu niên anh hùng + Võ lâm tiền bối

Nhận thưởng mỗi ngày

  • Được phép chọn 1 trong 3 nhóm phần thưởng.
  • 1 nhóm phần thưởng nhận được cả 2 phần thưởng.

Đối tượng

Đẳng cấp

Nhóm

Lưu ý

Thiếu niên

anh hùng

(Các nhân vật

cấp 76 trở xuống

kinh nghiệm ít hơn 200 triệu)

7x

(chọn 1 trong 3

nhóm phần thưởng)

Nhóm 1

200 vật phẩm thu thập

2 hạt giống

Nhóm 2

200 vật phẩm thu Thập

15 vàng

Nhóm 3

200 vật phẩm thu thập

1 Mặt Nạ Sát Thủ Đường

8x chọn

(chọn 1 trong 3

nhóm phần thưởng)

Nhóm 1

200 vật phẩm thu thập

4 hạt giống

Nhóm 2

200 vật phẩm thu thập

35 vàng

Nhóm 3

200 vật phẩm thu thập

1 Mặt Nạ Sát Thủ Đường

9x chọn

(chọn 1 trong 3

nhóm phần thưởng)

Nhóm 1

200 vật phẩm thu thập

6 hạt giống

Nhóm 2

200 vật phẩm thu thập

50 vàng

Nhóm 3

200 vật phẩm thu thập

1 Mặt Nạ Sát Thủ Đường

Lưu ý

  • Vật phẩm thu thập: Không hạn sử dụng.
  • Mặt Nạ Sát Thủ Đường, hạt giống: 1 ngày (không thể giao dịch, bày bán, ném ra).
  • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận thưởng 1 lần trong 1 ngày.

Nhận thưởng ngày vàng (Thứ Sáu – Thứ Bảy – Chủ Nhật)

  • Áp dụng cho cả 2 đối tượng: Võ lâm tiền bối và Thiếu niên anh hùng.
  • Nhận 1 lần được cả 3 phần thưởng.

Phần thưởng

Đẳng cấp

Lưu ý

480 Gỗ Quân Dụng

7x

- Gỗ Quân Dụng: Không hạn sử dụng.

- Quân Công Chương: Hạn tồn tại 1 ngày,

không thể giao dịch, bày bán, ném ra.

- Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận thưởng 1 lần/1 ngày.

1 Quân Công Chương

1 Cây Bát Nhã Nhỏ

480 Gỗ Quân Dụng

8x

1 Quân Công Chương

2 Cây Bát Nhã Nhỏ

480 Gỗ Quân Dụng

9x

1 Quân Công Chương

3 Cây Bát Nhã Nhỏ

Phần thưởng dành cho Thiếu niên anh hùng

Khi kích hoạt lệnh bài để bắt đầu nhận thưởng, nhân vật phải có cấp độ từ 76 trở xuống, không dư quá 200 triệu kinh nghiệm (nhân vật buộc phải kích hoạt mới có thể nhận thưởng theo đẳng cấp).

Yêu cầu

Lưu ý

Đẳng

cấp

Danh

vọng

môn

Quân

Công

Phần thưởng

Hạn

tồn tại

74

3.000

4.000

0

Sét tử quang hộ giáp +7, rương yếu quyết, 2 Đại Nhân Sâm,

(Không thể giao dịch, ném ra, bày bán)

1 Chiêm Y, 1 Tử Hà, 1 Thiên Hà, Tu la, ngũ quỷ

Không hạn

sử dụng

75

3.000

4.000

10.000

1 Nữ Oa Tinh Thạch

3 ngày

1 Ngoại trang chiến trường

(Theo kiểu nhân vật và phe )

60 ngày

76

3.000

4.000

10.000

3.000 điểm Tử Quang

10 Mảnh Tiệt Hoành Thú

 

77

3.000

4.000

50.000

1 Bộ Đô Thống +0

(Theo kiểu nhân vật nhận)

Không hạn

sử dụng

1 Phong Thưởng Lệnh Đô Thống

(Theo phe người nhận)

30 ngày

78

4.000

5.000

50.000

3.000 điểm Tử Quang

 

79

5.000

5.000

50.000

3.000 điểm Tử Quang

(Xem thêm thông tin bên dưới)

Không hạn

sử dụng

80

6.000

6.000

50.000

Mật Tịch, vũ khí chưa giám định

81

7.000

7.000

50.000

100 mảnh thiên Thạch, đồ phổ

(Không thể giao dịch, không thể vứt đi)

30 ngày

82

8.000

8.000

50.000

1 Trang sức ngẫu nhiên, đồ phổ

(Xem thêm thông tin bên dưới)

Không hạn

sử dụng

83

9.000

9.000

50.000

1 Túi bí kíp

30 ngày

84

10.000

10.000

50.000

1 Trang sức ngẫu nhiên,mật tịch

30 ngày

85

10.000

10.000

50.000

1 Phi Yên Thạch, Tử Quang thần thạch, mật tịch

(Xem thêm thông tin bên dưới)

Không hạn

sử dụng

86

10.500

10.500

50.000

1 Nữ Oa Tinh Thạch

Không hạn

sử dụng

87

11.000

11.000

50.000

1 Nữ Oa Tinh Thạch

(Không thể giao dịch, ném ra, bày bán)

Không hạn

sử dụng

88

11.500

11.500

50.000

1 Nữ Oa Tinh Thạch, Bách thảo mật tịch

Không hạn

sử dụng

89

12.000

12.000

50.000

1 Nữ Oa Tinh Thạch, Mật tịch môn phái 70

(Không thể giao dịch, ném ra, bày bán)

Không hạn

sử dụng

90

12.500

12.500

80.000

1 bộ Tử Quang Viêm Đế

Không hạn

sử dụng

91

13.000

13.000

100.000

4 Nữ Oa Tinh Thạch, phi yên thạch

Không hạn

sử dụng

92

13.500

13.500

100.000

4 Nữ Oa Tinh Thạch, phi yên thạch

Không hạn

sử dụng

93

14.000

14.000

100.000

4 Nữ Oa Tinh Thạch, phi yên thạch

Không hạn

sử dụng

94

14.500

14.500

100.000

vũ khí Phi yên, Phi yên trung cấp, Tử Quang trung cấp yên ngẫu nhiên

Không hạn

sử dụng

95

15.000

15.000

100.000

4 Nữ Oa Tinh Thạch, phi yên thạch

Không hạn

sử dụng

96

16.000

16.000

100.000

100 tiền lẻ, 3 thiên thạch linh thạch

Không hạn có thể giao dịch

sử dụng

Chú ý Điều kiện Cho Lv 89 và 90 cần dư EXP Mới nhận Đc :

LV 89 - Nhân Vật Cần Dư 200tr EXP

Lv 90 - Nhân Vật Cần Dư 500tr EXPPhần thưởng dành cho Võ lâm tiền bối

Khi kích hoạt lệnh bài để bắt đầu nhận thưởng, nhân vật phải có cấp độ trên 76.

Phần Thưởng Nhận Ở GMitem - Sẽ được Tăng Gấp đôi (Lv82-88)

►  Lv 82 = 4 quyển MTMP + 20 MTT + 20 TT
►  Lv 83 = 4 quyển MTMP + 20 MTT + 20 TT
►  Lv 84 = 4 quyển MTMP + 20 MTT + 20 TT
►  Lv 85 = 02 Vũ khí Sát Thủ +7 + 4 quyển MTMP + 40 MTT + 40 TT
►  Lv 86 = 4 quyển MTMP + 20 MTT + 20 TT
►  Lv 87 = 4 quyển MTMP + 20 MTT + 20 TT
►  Lv 88 = 4 quyển MTMP + 20 MTT + 20 TT

Riêng LV 80-90 Vẫn nhận thưởng Bình Thường Tại GMitem

►  Lv 89 = 2 quyển MTMP + 10 MTT + 10 TT
►  Lv 90 = 01 tàng Kiếm Lệnh + 50 Tiền Lẻ + 2 quyển MTMP + 100 MTT + 100 TT

Chú ý : MTT = Mảnh thiên thạch , TT = Thiên Thạch - Tàng Kiếm lệnh ( cải tạo Đồ TK

Yêu cầu

Lưu ý

Đẳn       LV

cấp

Danh

vọng

môn

Quân

Công

Phần thưởng

Hạn

tồn tại

93         93

14.000

14.000

100.000

Bộ tử quang viêm đế

Không hạn

sử dụng

  95       94

14.500

14.500

100.000

vũ khí Phi yên, Phi yên trung cấp, Tử Quang trung cấp yên ngẫu nhiên

Không hạn

sử dụng

95         95

15.000

15.000

100.000

4 Nữ Oa Tinh Thạch, phi yên thạch, 1 Mật tịch môn phái 70

Không hạn

sử dụng

96         96

16.000

16.000

100.000

100 tiền lẻ, 3 thiên thạch linh thạch

Không hạn có thể giao dịch

sử dụng

Lưu ý

- Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần tại mỗi mốc nhận thưởng.

- Phần thưởng tại các mốc đẳng cấp sẽ cộng dồn cho nhân vật nhận lại.

Ví dụ: Khi nhân vật có đẳng cấp 90, điểm kinh nghiệm dư từ 200 triệu trở lên mà chưa nhận các phần thưởng ở cấp độ 74,75,76 …. 89,90 thì vẫn có thể nhận lại.

- Những trang bị ngẫu nhiên của cấp 82 và cấp 84

Trang bị ngẫu nhiên

Tàng Kiếm Bảo Châu

Tàng Kiếm Kim Ấn

Tàng Kiếm Kỳ Thạch

Đông Phương Long Châu

Tử Viên Chiến

Tử Viên Đấu

Hồng Phỉ Thúy Hộ Thân Phù

Kim cương Giới Chỉ

- Những vũ khí ngẫu nhiên nhận được ở cấp 94

Vũ khí ngẫu nhiên

Ghi chú

Vũ khí Bộ Phi Yên

Theo hệ phái người nhận.

Vũ khí Bộ Phi Yên (trung cấp)

Vũ khí Tử Quang (trung cấp)

Điều kiện nhận thưởng

  • Nhân vật đã gia nhập môn phái.
  • Nhân vật đã học đầy đủ chiêu thức 55.

 

Phần Thưởng - Hoàng Kim Lệnh Bài Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Thanh Thúy