Pk Lên TV Cùng NhacMax Thiếu Lâm Nga My Võ Đang Dương Gia Đường Môn Cái Bang Ngũ Độc
1 2 3 4 5 6 7 8

Hệ Thống Tống Liêu - Anti Post điểm. Và Công Trạng

 


1 . Hệ Thống Anti post điểm..Tống Liêu.. ( chiến trường Chính)

Mỗi Nhân Vật chỉ báo danh 1 Nhân Vật Chính Đi Chiến Trường Tống Liêu

(Tất cả account khác Sẽ là acc Phụ)

Điểm tích Lũy Chỉ tăng Khi Bạn kill được người chơi khác là acc chính.

Nếu kill phải người chơi phụ bạn ko nhận dc điểm tích lũy...

Cách báo Danh : 3 Phút  Đầu - Chọn phe, tướng soái có thể báo danh vip bằng 199 vàng.. Cứ mỗi 2 phút đăng ký 1 Nhân Vật.  mỗi Người đăng ký full 4 nhân Vật


Riêng phái nga my đàn nếu ko báo danh acc chính(Nghĩa là Phụ) mà vẫn dame người thì vẫn đc tính điểm cho người giết 


All Phái level 84 trở lên, gây dame cho người khác Khi bị Kill đều tính điểm cho Người Kill

Do vậy nếu muốn tăng điểm tích lũy hãy Pk bằng sức lực..! Của chính mình..

2 . Hệ Thống Điểm Công trạng Và phong Tướng

80k Công trạng - Đã có thể xét Tiên Phong

100k Công trạng - Đã có thể Phong Tướng

120k Công Trạng - Đã Có thể Phong Soái.

3 . Lưu ý Về điểm Công Trạng 

0k -> 70k Nhận 100% quân Công

70k -> 85k  Nhận 35% quân Công

85k -> 90k  Nhận 25% quân Công

90k -> 100k  Nhận 10% quân Công

Công Trạng sẽ bị trừ 2% Quân Công Hàng Tuần khi  trên 90k

Công Trạng sẽ bị trừ 3.5% Quân Công Hàng Tuần khi 85k->90k

Công Trạng sẽ bị trừ 5% Quân Công Hàng Tuần khi Dưới 85k

Công trạng Phong Tưởng rất thấp và là sân chơi công Bằng cho Ai muốn vượtHệ Thống Tống Liêu - Anti Post điểm. Và Công Trạng Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Thanh Thúy