Pk Lên TV Cùng NhacMax Thiếu Lâm Nga My Võ Đang Dương Gia Đường Môn Cái Bang Ngũ Độc
1 2 3 4 5 6 7 8

Sự Kiện Hàng ngày Tính năng - Phần Thưởng

Dưới dây là nhưng Hoạt Động Sẽ Hàng Ngày.. 


►Lửa trại mừng máy chủ: 21h Hàng ngày

NPC Lửa Trại Gần Thợ rèn Lưu...  bạn sẽ theo kênh hệ Thống Báo click Vào các NPC yêu cầu của hệ Thống để Nhận pháo. Và đến thời gian đốt pháo của hệ thống, bạn có thể đốt pháo.: Phần thưởng Nhận EXP - Điểm Công trạng)


 ►Sát thủ đường:  16:10 ( Thứ 2) 

 ( Phần thưởng - Điểm EXP ăn Rương, Vũ Khí Chưa Giám định  Cả team đều được Nhận)


► Lôi đài 3v3 16h-17h30 hàng ngày 

(Phần thưởng nhận danh hiệu và rank ( Hiệu Võ lâm cao Thủ...v.v.)


►Boss Hoàng Kim thế giới: 13h và 21:20h hàng ngày

(kênh hệ thống thông báo vị trí boss. Thương thần - Lục Lâm (T2->Chủ nhật)  lãnh hương lăng chỉ T6 và T7)

( Phần Thưởng Giết Boss Có thể nhận Nguyệt hoa Tinh Chi, Xích thiết tinh, Thiên Y vô Phong, Mảnh bản đồ VK Chưa giám định Rơi ra Túi Boss Gồm Vàng EXP  Ngày chỉ ăn dc 4 Túi Boss.)


 ►BOSS  Lan Hoa - Anh Tử: 10h15, 18h15, 22h15 hàng ngày

( lưu ý  bản đồ Tài nguyên chiến.  boss chỉ tồn tại 3 tiếng)

(Phần Thưởng Giết Boss :  Sâm vạn năm -VK chưa giám định , XTT, Rác boss và có tỷ lệ Nhận được Ngọc Bội  Đông Phương Long Châu, Khi Boss chết có Túi Boss Giưa Máp. Có thể nhận EXP , Túi May Mắn . Có thể nhận ngẫu nhiên EXP điểm luyện, Sâm vạn năm.)


►Boss Sư Môn: .. 8h,10h,16h,22h  hàng ngày

(Kênh hệ thống thông báoPhần Thưởng Giết Boss : Vũ Khí Chưa giám định, Ngọc Bội, Quần áo Mũ Sư môn, Mật tịch Môn Phái - Khi Boss Chết Xuất hiện Túi EXP  Ngày ăn Đc 4 Túi)


►Tàng Kiếm: tại npc Tàng Kiếm diễn ra hàng ngày

( Phần thưởng EXP + vàng Khi Qua ải - Cơ Hội Nhận Rương Chứa - Vật phẩm tàng Kiếm quý Giá. Như : Tiểu Thư Giới chỉ. Trưởng lão Chỉ Hoàn, Đồ Tổng quản. trang Chủ, Đồ Tàng kiếm Vàng 8x Kim Ấn, Bảo Châu, Kỳ Thạch, Quần áo, Mão 8x-7x - Đi Full 7  lần Có thể Nhận 25 bao Linh thạch Lv6


►Bang Hội Tinh Anh:  tranh quyền được công thành. (Không mở) ► Tiệc Long Môn Trấn  Chiêù Thứ 6 ( 16h10 )

Báo danh tại Tiểu Nhị Map Long môn Trấn- Khi Đi Mang Theo Thiệp Long Môn Trấn 1 chiếc ( hoặc 3 Thiệp Với Người chưa Hoàn Thành NV phụng Tường)

(Phần Thưởng.  giết Lý Nguyên Khánh Được Danh Hiệu Vip Với Người Đame cuối Cùng Vào Boss - Mọi Người chơi Sẽ đều được Nhận EXP , Linh Thạch Ngẫu Nhiên Khi Ăn Bàn tiệc )

►Tranh Đoạt tư cách công Thành - Tối Thứ 7 (19h00) Nếu có 2 bang Trở lên Đăng Ký. Công thành. 

►Công Thành Đại  chiến: Tối chủ nhật hàng tuần 19h30.( báo danh từ 19:00)

( Tranh Đoạt Quyền Chiếm Linh thành đô. Có quyền Bảo vệ rương tài Nguyên, Nhận MTT, Hòa Thị Bích, Vàng, Thiên Thạch, Và Nhiều Vật Phẩm Khác -  Có quyền Bổ nhiệm Doanh Bộ, Quân Sư, Vệ Binh, Cho Nhận Ngoại Trang và Vật Phẩm Từ Thành đô . Đồ sát Tại Các thành xung Quanh thành đô - Không Mất Tiêu Kiếp tán.. không bị Lên PK.)


Bảo hộ Rương Tài Nguyên Chiều Thứ 4 (16h10 -> 17h10)

(Rương Tài Nguyên Tại bắc Thành đô Sẽ có thể được bảo vệ bởi bang giữ Thành.Các bang khác có thể giành quyền mở rương ... Phần thưởng Mở rương  gồm - Hòa Thị Bích, Vàng - Mảnh thiên thạch, Thiên Thạch...Nếu hết giờ ko bang nào cướp được rương Toàn bộ Số rương sẽ thuộc về bang giữ thành.)


►Chiến trường Pháo 14h và 19h, Chiến trường Chính: 15h và 20h Hàng Ngày

( Phần Thưởng : Điểm Công Trạng - Điểm EXP   Huân Chương Anh Hùng, Túi May Mắn

Chỉ Có thể Dùng quân Công 2 lần 1 ngày Để Nhân đôi Điểm quân công  Và 1 lần X2 EXP)


► Chiến Trường Tài Nguyên Chiến ( hàng Ngày)

( Nhiệm Vụ Đào Gỗ Tài Nguyên , Thuộc Da, Rương TN - Phần thưởng - EXP - Điểm quân Công

Mỗi Nhiệm Vụ 33 Quân Công Mỗi Nhiệm Vụ.. Và có thể Sử dụng Quân Công Huy Hoàng QCC-QCĐ để Đổi thưởng  Mỗi Ngày chỉ Nhận được 3 Nhiệm Vụ.)►Chiến trường Tử Quang Các:  dương châu (206,197) hàng ngày

( phần thưởng - EXP mỗi Ải - Điểm Tử Quang các, Vật Phẩm Nguyên Liệu Tử quang Để đổi Vật Phẩm Tử Quang Xanh - Vàng 8x Vũ Khí TQC 8x)


BQT xin thông báo !

Sự Kiện Hàng ngày Tính năng - Phần Thưởng Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Thanh Thúy