Pk Lên TV Cùng NhacMax Thiếu Lâm Nga My Võ Đang Dương Gia Đường Môn Cái Bang Ngũ Độc
1 2 3 4 5 6 7 8

Nâng Cấp Trang Bị - Tử Quang Viêm Đế - Nâng Cấp Viêm Đế.Nội Dung 1 : Nâng Cấp Tử Quang Viêm Đế

Bổ sung dòng  : Nâng cấp đồ tử quang thành Tử Quang Viêm Đế tỷ lệ 100%

NPC Nâng Cấp : Học Trờ Thợ rèn Lưu.

Công Thức Ghép

1-    Vật Phẩm Ban Đầu :

-       Tử quang Chiến Bào 

-       Tử quang Chiến Trang

-       Tử quang Chiến Khôi

 

2-     Nguyên Liệu Cần Có.

-        4 phi yên thạch,

-       999 võ lâm hoàng kim lệnh,

-       1 trang bị tử quang vàng trong hành trang

-       1000 vàng.

 (Võ lâm hoàng kim lệnh đc thu thập tại tài nguyên chiếnbang hội tinh anh)


3-    Vật Phẩm nhận Được  - Tỷ Lệ 100% Kết quả Ngẫu Nhiên Các Vật Phẩm Sau

-       Tử Quang Viêm Đế Giáp +0

-       Tử Quang Viêm Đế Trang +0

-       Tư Quang Viêm Đế Khôi +0


Nội Dung 2 : Nâng Cấp  Trang Bị Viêm Đế

Bổ sung dòng  : Nâng cấp Tử Quang Viêm Đế - Thành Viêm Đế.

NPC Nâng Cấp : Học Trờ Thợ rèn Lưu.

Công Thức Ghép

1-    Vật Phẩm Ban Đầu :

-       Tử quang Viêm Đế Giáp+7

-       Tử quang Viêm Đế Trang+7

-       Tử quang Viêm Đế Khôi+7

 

2-     Nguyên Liệu Cần Có.

-       150 tiền lẻ

-        01 Tử kim hồng bao,

-       01 Trang Bị Tử Quang Viêm Đế +7

-       01 Nữ oa tinh thạch

-   100 vàng

 

3-    Vật Phẩm nhận Được Có Tỷ Lệ Thành Công Và Thất Bại. 

-       Viêm Đế Giáp +7

-       Viêm Đế Trang +7

-       Viêm Đế Khôi +7


Chú Ý Sẽ khi Thành công Sẽ Đúng kiểu hình 

- Thất Bại mất 150 tiền lẻ và 100 vàng, Mất 1 Nữ oa hoặc 1 tử kim hồng bao


.

Nâng Cấp Trang Bị - Tử Quang Viêm Đế - Nâng Cấp Viêm Đế. Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Thanh Thúy