Sever Mới Địa Long Đã Khai Mở Ngày 26/2 Lúc 19h:00 - Tham Gia Ngay Nhé.

Tham Gia Tính Năng Tiệc long Môn Trấn ( Nhận EXP + Linh Thạch )
- Dự Tiệc Long Môn Trấn ( đánh lý Nguyên Khánh )
- Phần Thưởng Linh thạch - Kinh Nghiệm..! Danh hiệu.
- Thời gian..( 16h 30 Ngày -T6 Hàng Tuần.)
- NV làm hết NV Phụng Tường Trên Lv 85 - Cần 1 Thiệp Mời Tiệc LMT
- NV làm Hết nhiệm vụ Phụng Tương Dưới Lv 85 - Cần 3 Thiệp Long môn Trấn.
- Nhiệm vụ khó có thể vượt Bằng xu 
- Nhân Vật làm xong Nhiệm vụ trả ở khấu chuẩn nếu Vật phẩm nhiệm vụ sẽ đc mua lại... Vật phẩm Nhiệm vụ.
Tham Gia Tính Năng Tiệc long Môn Trấn ( Nhận EXP + Linh Thạch ) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Thanh Thúy