Pk Lên TV Cùng NhacMax Thiếu Lâm Nga My Võ Đang Dương Gia Đường Môn Cái Bang Ngũ Độc
1 2 3 4 5 6 7 8

Quà Mừng Open SV Mới Thiên Long Hỗ Trợ Tân ThủQuý Nhân Sĩ Vừa Lập Acc Sẽ Được Nhận Quà Như Sau..

(Chú ý tất các vật phẩm đều khóa)

►Trực tiếp Lên Cấp 70

►2000 danh vọng 

►Đầy đủ Các Kill  ( có thể pk ngay ko cần đợi)

►Hỗ trợ SKILL 55 1 thành( Chưa full ) – không có trấn phái )

►Gia nhập hệ phái : Nhận vũ khí 6x +7 Set Tử quang Xanh

►Tử quang thạch 

►01 Thần hành vĩnh viễn

►01 Ngựa

►01 bát nhã nhỏ

►02 tu chân

►01 đại nhân sâm,

►01 thiên hà Mật Tịch

►10 đuôi thỏ ( dùng để làm rương Đồ)

►100 Máu To 

►100 Mana To

►Riêng Môn phái Dương Gia Sẽ  được tặng ngựa chiến.

►Level 73 mới cướp được cây bát nhã lớn


-BQT JX2Viet33 Xin Kính Báo.-

Quà Mừng Open SV Mới Thiên Long Hỗ Trợ Tân Thủ Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Thanh Thúy