Pk Lên TV Cùng NhacMax Thiếu Lâm Nga My Võ Đang Dương Gia Đường Môn Cái Bang Ngũ Độc
1 2 3 4 5 6 7 8

► Nhận Thưởng Đua Tốp Từ 19h Ngày : 08/7/2021

Đua TOP - Công Trạng Chiến Trường  ( Cả 2 Phe Đều Được Tốp 10 Người)

Lưu ý Hạn chốt Đua top sau 30 Ngày ..tức ngày (8-8)  kết quả sẽ được tính theo bảng xếp hạng  Chiến Trường  của hệ thống (gần nút thay đổi chế độ PK) vào 21h ngày 8-8 những người không có trong danh sách top sẽ không nhận được

Điều Kiện Nhận Thưởng
Danh Vọng  5000 Điểm - Sư Môn 6000 điểm - Công Trạng  100000 Điểm (Riêng Top 1 cần 3kXu)
Phần Thưởng:  Giành Cho Cả Phe Tống và Phe Liêu..
► Tốp 1: Sét TK 8x+7 Gồm Quần Áo Mũ  + 1 Ngọc Tàng Kiếm Kim Ấn  + 10k vàng ► Tốp 2: Sét TK 8x Gồm Quần Áo Mũ  + 30k vàng
► Tốp 3: Sét TK 8x Gồm Quần Áo Mũ 
► Tốp 4 : Quần Tàng Kiếm 8x + 15k Vàng
► Tốp 5 : Quần Tàng Kiếm 8x + 15k Vàng
► Tốp 6 : Áo Tàng Kiếm 8x + 10k Vàng
► Tốp 7 : Áo Tàng Kiếm 8x + 10k Vàng
► Tốp 8 : Mũ Tàng Kiếm 8x  + 5k Vàng
► Tốp 9 : Mũ Tàng Kiếm 8x + 5k Vàng
► Tốp 10: Mũ Tàng Kiếm 8x + 5k Vàng

------------------------------------------------------------------
Đua TOP - Sư Môn Nhận Thưởng
Điều kiện nhận Thưởng.
Lv85 +  10k Danh vọng  + 10k Sư môn  + 50k Công trạng + 1kxu
Phần Thưởng
TOP 1 Sư môn Nhận Ngẫu Nhiên 1 Ngọc TK 8x Khi đủ điều kiện trên

----------------------------------------------------------------------
Phần thưởng Tạo Tài Khoản đăng Nhập 

► lên Thẳng Lv 70
► Set Tử quang các Xanh +5  
► Ngọc Tử quang thạch
► Vũ KHí 5x  +7
► 1 Thiên hà Mật tịch
►  2 Tu Chân yếu Quyết.
► 1 Đại Nhân Sâm
► 1 Bạch Cầu Hoàn
► 1 Thần hành Vĩnh Viễn
► 1 Ngựa 70%
► 1 Bát nhã Nhỏ
► 10 Đuôi thỏ làm rương
► 100 Máu + 100 Mana ( Đại)
-----------------------------------------------------------------------------
----Phần thưởng Lên LV
►  Lv 71 = 1 cây bát nhã Nhỏ + 5 Vé Tiêu Y Bạc
►  Lv 72 = 1 Cây Bát Nhã Lớn
►  Lv 73 =  2 Túi Hạt Giống
►  Lv 74 = 50v
►  Lv 75 = 10 Mảnh thiên Thạch + 100 Máu + 100Mana Lớn.
►  Lv 76 = 10 Thiên Thạch + rương Bí Kíp
►  Lv 77 = 10 Thiên thạch
►  Lv 78 =  2 quyển MTMP
►  Lv 79 =  2 quyển MTMP
►  Lv 80 = 2 quyển MTMP + 10 MTT + 10 TT
►  Lv 81 = 2 quyển MTMP + 10 MTT + 10 TT
►  Lv 82 = 2 quyển MTMP + 10 MTT + 10 TT
►  Lv 83 = 2 quyển MTMP + 10 MTT + 10 TT
►  Lv 84 = 2 quyển MTMP + 10 MTT + 10 TT
►  Lv 85 = 01 Vũ khí Sát Thủ +7 + 2 quyển MTMP + 20 MTT + 20 TT
►  Lv 86 = 2 quyển MTMP + 10 MTT + 10 TT
►  Lv 87 = 2 quyển MTMP + 10 MTT + 10 TT
►  Lv 88 = 2 quyển MTMP + 10 MTT + 10 TT
►  Lv 89 = 2 quyển MTMP + 10 MTT + 10 TT
►  Lv 90 = 01 tàng Kiếm Lệnh + 50 Tiền Lẻ + 2 quyển MTMP + 100 MTT + 100 TT
( chú ý 2 Quyển MTMP  Bao Gồm 1 Mật tịch và 1 Tâm Pháp  -   Tnàng Kiếm lệnh Để đổi Kiểu Body Nhân vật Khi mang Đồ TK)

Lưu ý Hạn chốt Đua top sau 30 Ngày ..tức ngày (8-8)  kết quả sẽ được tính theo bảng xếp hạng  Chiến Trường  của hệ thống (gần nút thay đổi chế độ PK) vào 21h ngày 8-8 những người không có trong danh sách top sẽ không nhận được
► Nhận Thưởng Đua Tốp Từ 19h Ngày : 08/7/2021 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Thanh Thúy