Sever Mới Địa Long Đã Khai Mở Ngày 26/2 Lúc 19h:00 - Tham Gia Ngay Nhé.

Xử Lý Vi Phạm 1 số hạn chế.

Trong Quá Trình chơi Game sẽ Quý Nhân Sĩ sẽ gặp 1 số hiện tượng Ko đẹp trong game. dưới dây là 1 số trường hợp điển hình có thể sẽ bị xử lý1 - Auto Pk  Gian lận trong Chiến trường hoặc Thi đấu giải 
  - Sẽ bị Xử lý tùy mức độ có thể cấm 1 buổi chiến trường hoặc hơn.
  - Khi quý nhân sĩ phát hiện Người chơi có hành vi Có thể quay Video để Gửi NPH

2 - CHAT Game Tự Do Ngôn Luận 
- NPH sẽ không xử Lý Khóa chát với Các trường hợp Chửi nhau Giữa các Phe..
- Chỉ xử lý Khóa Chát với các trường hợp sau 
- Chửi bôi nhọ NPH - BQT game  
- Hành Vi Quảng cáo Sever khác
- Hành Vi Lôi Kéo Rao bán Nghỉ game hàng Loạt

3 - Hành Vi Cố tình POST ĐIỂM Chiến trường  Để trục Lợi.
- Phát Hiện lần đầu sẽ nhắc Nhở.
- Phát Hiện lần 2 Sẽ Khóa Nhận điểm Chiến Trường 1 ngày
Phát Hiện lần 3 Sẽ Khóa Nhận điểm Chiến Trường 7 ngày
- Quý Nhân Sĩ Tố Cáo Post cần có Video rõ ràng.. Gửi đến NPH sẽ dc giải quyết
Xử lý vi phạm.

4 - Hành Trục Lợi. Như Cố tình Bug Lag Thả Thi , BUG đồ Dựa trên kẽ hở.
 - Hành Vi Thả Lag Trục Lợi Tùy Mức độ vi phạm Nặng nhẹ Sẽ xử lý.. Như .. 
 - Kích Out, Cấm Vào Game 1 ngày,  1 Tuần
 - Cố Tình sẽ bị khóa vĩnh viên.

- Hành Vi Bug Đồ, BUG Dame.
- Quý Nhân Sĩ Tố Cáo Về Bug Đồ .. Gửi đến NPH sẽ dc giải quyết
Xử lý vi phạm. Và Trọng Thưởng.
- Xử lý bug đồ  - Nếu Phát Hiện Bug đồ.. Nhân Sĩ tố cáo đúng sẽ thưởng 5kxu
- Đồ Bug Sẽ Bị tịch thu Hoàn toàn. Người bán đồ Và Tiêu thụ đồ đều ko được hoàn trả Vật Phẩm.   Đối với người bug tùy nặng nhẹ sẽ bị xử lý cấm.

5 - Nhưng Trường Hợp Vi Phạm Khác.. NHư 
- Không Tôn Trọng Đội Ngũ GM
- Đội Ngũ Livestream như Phá Live
- Đội Ngũ Support Page. Như Chửi Support
sẽ bị Nhắc Nhở, Kích Out, Tùy mức độ nặng nhẹ sẽ Do đội Ngũ GM Xử lý.


6 - Những Trường Hợp Vi Phạm Luật FairPlay ( Văn Minh) 
sẽ Tùy mức độ vi phạm sẽ được tham khảo bổ xung sau.
 Một lần nữa BQT Mong Quý vị có nhưng hành vi văn hóa Văn minh khi chơi game tránh những trường hợp không mong muốn.
Xử Lý Vi Phạm 1 số hạn chế. Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Thanh Thúy