Sever Mới Địa Long Đã Khai Mở Ngày 26/2 Lúc 19h:00 - Tham Gia Ngay Nhé.

Hệ Thống Tống Liêu - Anti Post điểm. Và Công Trạng

 


1 . Hệ Thống Anti post điểm..Tống Liêu.. ( chiến trường Chính)

Mỗi Nhân Vật chỉ báo danh 1 Nhân Vật Chính Đi Chiến Trường Tống Liêu

(Tất cả account khác Sẽ là acc Phụ)

Điểm tích Lũy Chỉ tăng Khi Bạn kill được người chơi khác là acc chính.

Nếu kill phải người chơi phụ bạn ko nhận dc điểm tích lũy...

Cách báo Danh : 3 Phút  Đầu - Chọn phe, tướng soái có thể báo danh vip bằng 199 vàng.. Cứ mỗi 2 phút đăng ký 1 Nhân Vật.  mỗi Người đăng ký full 4 nhân Vật


Riêng phái nga my đàn nếu ko báo danh acc chính(Nghĩa là Phụ) mà vẫn dame người thì vẫn đc tính điểm cho người giết. 

Acc phụ từ level 76 trở lên, gây dame cho người khác Khi bị Kill đều tính điểm cho Người Kill. Acc chính trừ phái TLQ và DGC giết acc phụ từ level 76 trở lên vẫn có tỷ lệ hên xui được điểm.

- Do vậy nếu muốn tăng điểm tích lũy hãy Pk bằng sức lực..! Của chính mình..

 - Các hành vi cố tình post điểm sẽ bị kiểm tra và xử lý Cấm 1 buổi -1 tuần CT Tùy theo Mức độ.

2 . TOP 10 CHiến Trường Phần Thưởng - Ngẫu Nhiên 01 Nguyệt Hoa Chi Tinh

Top1: +1200 Điểm Công Trạng

Top2: +900 Điểm Công Trạng

Top3: +800 Điểm Công Trạng

Top4: +700 Điểm Công Trạng

Top5: +600 Điểm Công Trạng

Top6: +500 Điểm Công Trạng

Top7: +400 Điểm Công Trạng

Top8: +300 Điểm Công Trạng

Top9: +200 Điểm Công Trạng

Top10: +100 Điểm Công Trạng

3 . Hệ Thống Điểm Công trạng Và phong Tướng

80k Công trạng - Đã có thể xét Tiên Phong

120k Công trạng - Đã có thể Phong Tướng

250k Công Trạng - Đã Có thể Phong Soái.

Công trạng Phong Tưởng rất thấp và là sân chơi công Bằng cho Ai muốn vượt


Hệ Thống Tống Liêu - Anti Post điểm. Và Công Trạng Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Thanh Thúy