Sever Mới Địa Long Đã Khai Mở Ngày 26/2 Lúc 19h:00 - Tham Gia Ngay Nhé.

Lộ Trình Phát Triển Máy CHủ Mới ( Địa Long)

Sever THỬ NGHIỆM : 19/02/2022 19:00  ( Full đồ MT 100%) OPEN Chính Thức: 26/02/2022 19:00

Lộ trình Ban Đầu Hoạt Động Đường dài cho Sever : hệ thống đồ có Thể Rớt Từ Nguyên Liệu Đi Tàng Kiếm. Thái Hư. Vượt Ai.


<I> Giai đoạn sơ cấp.  (Mốc Open -> 03 tháng)

 • Trang Bị Tử Quang các Xanh
 • Trang Bị Tàng Kiếm Xanh
 • Trang Bị Tử Quang Các Vàng
 • Trang Bị Đồ Đô Thống
 • Trang bị tiên Phong
 • Trang Bị Nhiệm Vụ. 
 • Trang Bị Sư Môn 3
 • Trang Bị Tàng Kiếm Vàng.
 • Chế Đồ 7x Khảm ko Bát quái
 • Linh Thạch Lv5-6
 • Lak Giới Hạn Lv5x
 • Vũ Khí - Nội Ngoại ( -11%)
 • Ngọc Thái Hư Sơ Cấp

<II> Giai đoạn Trung Cấp (Mốc 03 tháng ->06 tháng)

 • Trang Bị Tàng Kiếm Vàng
 • Trang Bị Tiên Phong
 • Trang Bị Tướng Quân
 • Trang Trang Bị Tử Quang Viêm Đế.
 • Trang Bị Nhiệm Vụ. 
 • Chế Đồ 7x Khảm ko Bát quái
 • Trang bị Sư môn 3
 • Linh Thạch Lv6
 • Lak Giới Hạn Lv7x
 • Vũ Khí - Nội Ngoại ( -13%)
 • Ngọc Thái Hư Cao Cấp

<III> Giai đoạn Cao Cấp ( 6 Tháng -> 9 tháng)

 • Trang Bị Tàng Kiếm Vàng
 • Trang Bị Tiên Phong
 • Trang Bị Tướng Quân
 • Trang Trang Bị Tử Quang Viêm Đế.
 • Trang Bị Viêm Đế.
 • Trang Bị Thiên Chi tàng Kiếm
 • Trang Bị Thiên Nghĩa
 • Trang bị Sư Môn 4
 • Trang Bị Soái.
 • Chế Đồ 8x Khảm ko Bát quái
 • Linh Thạch Lv6
 • Lak Giới Hạn Lv9x
 • Vũ Khí - Nội Ngoại ( -15%)
 • Ngọc Thái Hư Cao Cấp

<IV> Giai đoạn Siêu Cấp (Mốc 9 Tháng - 12 Tháng) Sẽ Khảo Sát.

 • Trang bị Thiên chi Tàng Kiếm
 • Trang Bị thiên Nghĩa
 • Trang Bị Tướng Quân
 • Trang Bị Thiên chi Tướng
 • Trang Bị Viêm Đế.
 • Trang Bị Soái.
 • Chế Đồ 9x Khảm 
 • Linh Thạch Lv7
 • Lak Giới Hạn Lv9x
 • Vũ Khí - Nội Ngoại ( -15%)
 • Ngọc Thái Hư Cao Cấp


Giai Đoạn Siêu Cấp Đồ Sau Này Sẽ Được Khảo Sát.....

►Hỗ Trợ Tân Thủ Mỗi Tháng Nhân Vật Vào Sau Sẽ Tăng 2 cấp.

Lộ trình Tiếp Theo : Sau 3 Tháng Sẽ Mở Thêm 1 Sever Nhánh Và Cho Đánh Liên 2 Sever Với Nhau...

Jx2 Viet33 - Sẽ Cố Gắng Toàn Lực Mang Lại Sân Chơi Lâu dài cho a/e! sẽ thường xuyên có Giải Mang Lại Sân chơi phong Phú Hơn.. Hi Vọng A/e Tiếp tục Ủng hộ Jx2-Viet33

Lộ Trình Phát Triển Máy CHủ Mới ( Địa Long) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Thanh Thúy