Sever Mới Địa Long Đã Khai Mở Ngày 26/2 Lúc 19h:00 - Tham Gia Ngay Nhé.

Phương pháp sử dụng chuyển sinh đơn võ lâm 2

Phương pháp sử dụng chuyển sinh đơn võ lâm 2

Do có rất nhiều bạn hỏi về cách sử dụng chuyển sinh đơn nhân đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn biết về cách thức sử dụng.

Nhằm mục đích giúp đồng đạo đạt mức Chuyển Sinh như mong muốn một cách nhanh chóng, bắt đầu từ sau bảo trì ngày 06/04/2012, đồng đạo có thể kích hoạt Chuyển Sinh Đơn tại NPC Bắc Đẩu Lão Nhân để tiến hành chuyển sinh cho nhân vật của mình. Cụ thể như sau:

NPC liên quan

Hình ảnh Vị Trí Chức năng
Võ Lâm II Bắc Đẩu Lão Nhân Thất Đại Thành Thị:
 • Thành Đô - 223/220
 • Biện Kinh - 173/175
 • Tuyền Châu - 181/183
 • Dương Châu - 216/196
 • Tương Dương - 178/183
 • Đại Lý - 195/186
 • Phượng Tường - 218/195
Kích hoạt Chuyển Sinh Đơn.

Nội dung

Hình ảnh Chức năng Hướng Chuyển Sinh Điều kiện
Võ Lâm II
Chuyển Sinh Đơn
Ta muốn ngay lập tức đạt cảnh giới Chuyển Sinh 2 (01 Chuyển Sinh Đơn + 02 Hoàng Kim Đại Hồng Bao chứa 999 Vàng). Long Tử, Hổ Tử, Phụng Tử, Ưng Tử
 • Đã Chuyển Sinh 1
 • Danh vọng: 6.000
 • Sư môn: 6.000
Ta muốn ngay lập tức đạt cảnh giới Chuyển Sinh 3 (01 Chuyển Sinh Đơn + 03 Hoàng Kim Đại Hồng Bao chứa 999 Vàng).
 • Đã Chuyển Sinh 2
 • Danh vọng: 8.000
 • Sư môn: 8.000
Ta muốn ngay lập tức đạt cảnh giới Chuyển Sinh 4 (01 Chuyển Sinh Đơn + 04 Hoàng Kim Đại Hồng Bao chứa 999 Vàng).
 • Đã Chuyển Sinh 3
 • Danh vọng: 10.000
 • Sư môn: 10.000
Ta muốn ngay lập tức đạt cảnh giới Chuyển Sinh 5 (01 Chuyển Sinh Đơn + 04 Hoàng Kim Đại Hồng Bao chứa 999 Vàng).
 • Đã Chuyển Sinh 4
 • Danh vọng: 12.000
 • Sư môn: 12.000
Lưu ý
 • Sau khi sử dụng Chuyển Sinh Đơn thành công, nhân vật sẽ lên một cấp Chuyển Sinh và có đẳng cấp bằng với đẳng cấp khi Chuyển Sinh bình thường.
 • Chuyển Sinh Đơn xuất hiện ở phần thưởng dành cho Thiếu Niên Anh Hùng và Võ Lâm Tiền Bối khi kích hoạt Bạch Kim Lệnh.
.
Phương pháp sử dụng chuyển sinh đơn võ lâm 2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Thanh Thúy