Sever Mới Địa Long Đã Khai Mở Ngày 26/2 Lúc 19h:00 - Tham Gia Ngay Nhé.

Cách Tăng điểm Tiềm năng CHo Ngũ Độc Vl2

4.Hiệp Độc  ( 5 độc)
- hiệp độc : 3 cách : Max thân pháp -> sức mạnh
Max thân pháp -> nội công  Thi Độc Sát Cao
Max thân pháp -> gân cốt Trâu Máu
Cách Tăng điểm Tiềm năng CHo Ngũ Độc Vl2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Thanh Thúy