Sever Mới Địa Long Đã Khai Mở Ngày 26/2 Lúc 19h:00 - Tham Gia Ngay Nhé.

Cách Tăng điểm Tiềm năng CHo Dương Môn Vl2

- Dường gia thương :2 cách : Max sức mạnh -> gân cốt : n` máu
Max sức mạnh -> nội công : n` mana- Dương gia cung :4 cách : Max thân pháp -> sức mạnh : dam cao
Max thân pháp -> nội công : +skill HTQ, TMQ, độc CKT, mana nhiều
Max thân pháp -> gân cốt : Máu + thủ trâu
Max thân pháp -> linh hoạt : né, chính xác, đánh nhanh, tỉ lệ XC
Cách Tăng điểm Tiềm năng CHo Dương Môn Vl2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Thanh Thúy